Zgodnie z ZARZĄDZENIEM WEWNĘTRZNYM 52/2018 z dniem 1 lipca 2018 roku tworzy się Dział Informatyzacji (PRN/DZI; DZI) podległy bezpośrednio Prorektorowi ds. Współpracy z Gospodarką i Informatyzacji. Zakres zadań oraz struktura działu dostępny jest na stronie

więcej >>